Opis Programov

HamClock – Ura
Ura z dodatnimi tipkami za zagon programov. Mez/Gmt.
Nastavljivi napisi-tekst, barve, velikost, tipke, barve za tipke, napisi za tipke, velikost, mini velikost.
Vse se nastavi v Ini datoteki.
Program je za splošno uporabo, od win7 do win11 …

Memo – Opomnik, Memo listek
Program – Opomnik, Memo listek, kjer nastavimo napis, lokator, znak, opombo, ki je pomembna za trenutno delo.
Nastavljivi napisi-tekst, barve, velikost.
Vse se nastavi v Ini datoteki.
Program je za splošno uporabo, od win7 do win11 …

RunPrg – Zagonski Program
Namenjen je zagonu več programov ob vklopu računalnika.
Nastavite lahko katere programe in po kolikem času od zagona programa se zažene.
Vse se nastavi v Ini datoteki.
Program je za splošno uporabo, od win7 do win11 …

WhisperingKVP – Tekmovalni program
Tekmovalni program za delo SSB in CW z winkeyerjem v tekmovanju KV prvenstvo ZRS.
Vsebuje navodila v PDF.
Program je za splošno uporabo, od win7 do win11 …

WhisperingKV – Tekmovalni program
Tekmovalni program je namenjen vzporednemu delu z nekim tekmovalnim programom, ki ga ne moremo pognati večkrat. Ko delamo neko tekmovanje in se prepleta z drugim pa lahko delamo tudi v njem sočasno brez preklopov. Mode SSB in CW z winkeyer. Nima še številk, bom dogradil tudi zaporedno številko, za sedaj oddaja oznako. 1 x preizkušen, v principu demo verzija zaenkrat.
Program je za splošno uporabo, od win7 do win11 …

_101 – je številka verzije, ki je naložena. Ob zagonu programa, se izpiše poleg imena še verzija programa.